Oddělení literatury

Home » Aktuality (Page 2)

Category Archives: Aktuality

Publikace připomínající Jiřího Urbance

urb-obalkaFilozoficko-přírodovědecká fakulta SU připomněla osobnost jednoho ze svých zakladatelů, literárního vědce Jiřího Urbance (1932-2014), brožurkou obsahující Urbancovu výběrovou bibliografii a jeho drobný vědecký medailon. Publikaci připravil Libor Martinek.

 

Opavská účast na studentské literárněvědné konfrenci

Ve dnech 22. a 23. dubna 2015 se v Praze na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR konala tradiční studentská literárněvědná konference. V doprovodu pedagogů dr. Chrobáka (jenž zasedl rovněž v porotě soutěže) a dr. Mainxe se konference zúčastnily dvě studentky FPF SU: Bc. Silvie Březinská s příspěvkem Zločin na literárním textu – k diskuzím nad románem Temno a jeho filmové adaptaci a Bc. Daniela Sajdlová s referátem „Literární zločin“ ve vybraných románech Michala Ajvaze.

Publikace o apelu a apelativnosti v literatuře

apellJeště s vročením 2014 vyšla publikace připravená Oskarem Mainxem pod titulem Literatura jako výzva a apel. Kolektivní monografie vydaná Slezskou univerzitou obsahuje celkem 27 studií od autorů z České republiky, Polska, Slovenska a Německa. Jak v úvodu píše editor publikace, soubor „má ambici ukázat, jak pestré jsou možnosti apelativní kategorie vyskytující se v textech rozmanitých původů a národnostních oblastí a jak se tato vlastnost literatury, a potažmo umění obecně, podílí na komunikační situaci“. Ukazuje, že apelativnost „patří mezi nejpozoruhodnější témata estetiky a literárního myšlení vůbec“, ale současně je  „třeba mít se také k opatrnosti vůči tomuto tématu“, zejména když nejdůraznějšími apely se vyznačuje umění spoutané totalitními režimy. (Pokračování textu…)

Fotografie ze křtu publikace o W. Sikorovi

Slavnostní představení a křest knížky Libora Martinka o básníkovi Władysławu Sikorovi proběhl 12. března 2015 ve známé těšínské kavárně AVION/NOIVA.

sik04 sik03 sik02 sik01

Nová elektronická publikace – sborník Divadlo v české a polské literatuře

Jako elektronická publikace vyšel objemný sborník z česko-polské literárněvědné konference Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. Konference se konala již v listopadu 2005 jako součást pravidelných konfrencí pořádaných Ústavem bohemistiky a knihovnictví ve spolupráci s polskými literárněvědnými pracovišti. Touto elektronickou publikací se snaží opavská bohemistika splatit tento téměř desetiletý dluh vůči účastníkům, který vznikl nikoliv její vinou. Sborník měl být podle dohody mezi Slezskou univerzitou a vydavatelstvím Sląsk v Katovicích vydán spolu se dvěma dalšími sborníky v režii polského vydavatele; poté, co vydavatelství Sląsk uzavřenou smlouvu nesplnilo, zpřístupňujeme konferenční materiály, jež si v mnoha případech uchovávají svou hodnotu, touto formou. Sborník Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej je ke stažení zde.

Libor Martinek vydal knížku o Władysławu Sikorovi

sikoraLibor Martinek vydal jako prvý svazek edice věnované spisovatelům Těšínska monografii zaměřenou k životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších současných těšínských spisovatelů Władysława Sikory (nar. 10. 5. 1933 v Bocanovicích). (Pokračování textu…)

Studentská konference

Dne 3. března pořádal Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU studentskou konferenci, na níž jako i předešlých ročnících dominovala literární témata. Posluchači vyslechli celkem 5 referátů. (Pokračování textu…)

Literární performance v OC Breda&Weinstein

20150213_155925

V rámci prezentační akce Filozoficko-přírodovědecké fakulty v obchodním centru Breda&Weinstein se ve dnech 12. a 13. února představily i obory vyučované na Ústavu bohemistiky a knihovnictví. V pátek 13. byla prezentace obohacena o literární performanci: Jakub Chrobák a Oskar Mainx četli – částečně za hudebního doprovodu – procházejícím nakupujícím z Ivana Martina Jirouse nebo z Allena Ginsberga.

Místecká přednáška o Ondrovi Łysohorském

lysohorsky-letak15. ledna vystoupil Libor Martinek v Městské knihovně Frýdek-Místek s přednáškou pro veřejnost „Óndra Łysohorsky v kontextu polské menšinové literatury“.  Téhož dne ještě tamtéž přednášel studentům středních škol na téma „Bluesová poezie Josefa Kainara“.

Nové stránky

Webové stránky oddělení literatury Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě spouštíme jako komunikační kanál pro současné studenty, ale i pro studenty bývalé, kteří nechtějí ztratit kontakt se svou alma mater, současně také samozřejmě pro zájemce o studium literatury v Opavě a koneckonců pro kohokoliv, koho literárněvědná bohemistika v Opavě zajímá.

Kromě „povinných“ informací o pracovišti, o studiu, lidech a vydaných publikací bude hlavní stránka věnována také blogu, jenž bude jednak přinášet různé aktuální zprávy o naší činnosti, jednak čas od času i něco k přečtení a zamyšlení, co zrovna má některý z pracovníků takříkajíc „na jazyku“.

Budeme rádi, když tyto stránky splní svůj účel: přinesou informace, které zde hledáte.