Český jazyk a literatura

Home » Pro studenty » Studijní opory pro kombinované studium

Studijní opory pro kombinované studium

Od akademického roku 2023/24 jsou studijní opory zveřejňovány v podobě „interaktivních osnov“ v ISSU. V případě problémů s konkrétními interaktivními osnovami se obracejte na vyučují daného předmětu.