Český jazyk a literatura

Home » Pro studenty » Studijní opory pro kombinované studium

Studijní opory pro kombinované studium

Zde najdete studijní opory pro předměty kombinovaného studia (dobíhajícího) oboru Česká literatura. Opory pro předměty nového studijního programu Český jazyk a literatura jsou součástí kursů v LMS Moodle: elearning.fpf.slu.cz.

Soubory jsou zaheslované – heslo sdělí vyučující.

 


3. ročník

Česká literatura 1895-1945 1 (M. Tichý; 2009)

Myšlení o literatuře 1 (J. Heczko; 2014)

Nástin dějin slovenské literatury (M. Písková; 2009)

Stylistika (E. Höflerová; 2010)

Literatura a film (P. Bergmannová; 2009)

Literárněkritické praktikum (J. Chrobák; 2009)

Česká literatura 1945-1989 (L. Martinek; 2014)

Základy ediční praxe (J. Chrobák; 2009)

Seminář současné české literatury (L. Martinek; 2009)

Česká literatura 1895-1945 2 (M. Tichý; 2009)

Myšlení o literatuře 2 (J. Heczko; 2014)

Pracovní antologie textů k Myšlení o literatuře (J. Heczko, M. Tichý; 2014)