Český jazyk a literatura

Home » Pro studenty » Studijní opory pro kombinované studium

Studijní opory pro kombinované studium

Studijní opory jsou určeny pouze pro studenty kombinovaného studia oboru Česká literatura.

Soubory jsou zaheslované – heslo sdělí vyučující.


1. ročník

Úvod do studia českého jazyka (D. Ondrejčeková, M. Tichý; 2009)

Úvod do studia literatury (J. Chrobák; 2009)

Pravopisné repetitorium a zvuková stránka češtiny (V. Pfeffer; 2009)

Starší česká literatura 1 (J. Heczko; 2009)

Scenáristická a režijní příprava I (M. Hruška; 2009)

Úvod do žurnalistiky (V. Pfeffer; 2009)

Morfologie (E. Höflerová; 2010)

Starší česká literatura 2 (J. Heczko; 2009)

Úvod do teorie literatury (M. Tichý; 2014)

Cvičebnice k Úvodu do teorie literatury (M. Tichý; 2014)


2. ročník

Česká literatura 19. století (J. Chrobák, D. Vlašínová; 2009)

Teorie literatury 1 (J. Heczko, M. Tichý; 2014)

Světová literatura 1 (M. Písková; 2009)

Scenáristická a režijní příprava II (B. Fišerová; 2009)

Syntax (J. Svobodová; 2009)

Literatura a hudba (L. Martinek; 2009)

Teorie literatury 2 (J. Heczko, M. Tichý; 2014)

Světová literatura 2 (M. Písková; 2009)

Lexikologie (Z. Holub; 2009)


3. ročník

Česká literatura 1895-1945 1 (M. Tichý; 2009)

Myšlení o literatuře 1 (J. Heczko; 2014)

Nástin dějin slovenské literatury (M. Písková; 2009)

Stylistika (E. Höflerová; 2010)

Literatura a film (P. Bergmannová; 2009)

Literárněkritické praktikum (J. Chrobák; 2009)

Česká literatura 1945-1989 (L. Martinek; 2014)

Základy ediční praxe (J. Chrobák; 2009)

Seminář současné české literatury (L. Martinek; 2009)

Česká literatura 1895-1945 2 (M. Tichý; 2009)

Myšlení o literatuře 2 (J. Heczko; 2014)

Pracovní antologie textů k Myšlení o literatuře (J. Heczko, M. Tichý; 2014)