Český jazyk a literatura

Home » Pro studenty » Texty do seminářů » Prvotní čtení básnických textů

Prvotní čtení básnických textů

Emanuel Frynta: Zastřená tvář poezie, část 1, část 2

Petr Král: Mluvíme o tomtéž + Odpěď na anketu o poezii

Jiří Kolář: Abeceda osudu

J. Zizler, P. Hruška, L. Machala, L. Vodička: V souřadnicích volnosti