Oddělení literatury

Home » Lidé » Jakub Sichálek

Jakub Sichálek

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2003), Ph.D. Univerzita Karlova (2018)

 

Odborné zaměření

starší česká literatura; editologie; historie literárního dějepisectví

 

Publikace

knižní edice:
  • Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura. Uspořádal, závěrečnou studii a ediční poznámku napsal, komentáře, vysvětlivky, bibliografii a rejstříky sestavil Jakub Sichálek (Praha: ÚČL AV ČR 2013).
novější studie:
  • European Background: Czech Translations. In: Elizabeth Solopova (ed.): The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation (Leiden: Brill, 2017), s. 66‒84.
  • Lost and Found in Translation. Der alttschechische Barlaam zwischen kontemplativem Traktat, Predigt und Abenteuerroman. In: Matthias Meyer, Constanza Cordoni (edd.): Barlaam und Josaphat. Neue Perspektiven auf ein europäisches Phänomen (Berlin: de Gruyter 2015), s. 321‒341 (společně s Pavlínou Rychterovou).
  • Poznámky k recepci Lichačovovy koncepce textologie v západní Evropě a české paleobohemistice. In: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin). Přeložila Jitka Komendová (Praha: ÚČL AV ČR 2015), s. 117‒127.
  • České texty v Roudnických rukopisech. Mastičkář a Kocovník. In: Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.): Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem (Praha: Scriptorium 2015), s. 206‒229.
  • Polemika o germanika. Kapitola z literárního dějepisu. Slovo a smysl – Word & Sense 11, 2014, č. 22, s. 86–92.
  • Vícejazyčnost literárního života v českých zemích 14. a 15. století. Sedm tematických exkurzů v rámci bohemistiky. Česká literatura  62, 2014, s. 711–744.