Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Jakub Chrobák

Jakub Chrobák

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2000), Ph.D. Ostravská univerzita (2004)

 

Odborné zaměření

česká literatura 19. století, 2. poloviny 20. století, současná česká literatura, literární kritika

 

Publikace

monografie:
 • CHROBÁK, J. Tvůrce zbojnického a portášského mýtu Jan Kobzáň. Velké Karlovice: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2014.
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-933-6. (25 %)
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-185-3 (15 %)

 .

novější studie a články:
 • Poezie Vratislava Brabence jako živý důkaz. In MARTINEK, L. A KOL. Underground a druhá kultura ve střední Evropě / Underground i druga kultura w Europie środkowej / Underground a druhá kultúra v strednej Európe. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 2023, s. 99–104.
 • Básník jako neviditelná postava a překladatel zapomenutého, či ještě nenalezeného jazyka. In Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre. Rožumberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolickej univerzity v Ružomberoku, 2022, s. 14–46.
 • Ne(d)oceňovaná prozaička Božena Správcová. Bohemica Olomucensia, 2022, roč. 14, 3-Suplementa, s. 272–295.
 • Literární kritika dnes (s přihlédnutím k minulosti). Bohemica Olomucensia, 2020, roč. 12, 3 – Suplementa, s. 10–28.
 • Jaroslav Erik Frič: Neoceňovaný a nedoceněný básník. Bohemica Olomucensia, 2020, roč. 12, 3 – Suplementa, s. 120–136.
 • Nuda jako fenomén i hrozba. In Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti (Filozofické a literárne reflexie). Banská Bystrica: UMB, 2021, s. 188–221.
 • Nadávka, expresivita a ironie v kratších prózách Vítězslava Hálka. In TICHÝ, M., SICHÁLEK, J. et al. Mezi kritikou a poezíí: Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-314-7, s. 83–93.
 • Kdo co je dnes poezie: nad ročenkami Nejlepší české básně. In MACHALA, L., DAMBORSKÁ, A., SLÁDKOVÁ, L. et al. Cenová bilance 2015: nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5337-8, s. 40–51.
 • Hry bez ocenění oceňovaného dramatika. In MACHALA, L. FRANTA, T., MIKULA, V. et al. Cenová bilance 2016 (cs): nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5338-5, s. 159–176.
 • Štěpán Jež, kritik mezi mnoha časopisy. In TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 133–156. ISBN 978-80-7510-221-8.