Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Libor Martinek

Libor Martinek

Kvalifikace

Mgr. Palackého univerzita (1989), PhDr. Masarykova univerzita (2005), Ph.D. Masarykova univerzita (2000), doc. Masarykova univerzita (2010)

 

Odborné zaměření

dějiny české literatury, srovnávací literární věda, translatologie

 

Publikace

monografie:
 • Wilhelm Przeczek. Monografie. Wrocław: ATUT, 2018. 424 s. ISBN 978-83-7977-360-2
 • Óndra Łysohorsky. Monografie. Wrocław: ATUT, 2016. 232 s. ISBN 978-83-7977-221-6.
 • Henryk Jasicek. Opava: Literature & Sciences, 2016. ISBN 978-80-904126-6-8.
 • Identita v literatuře Těšínska. Kielce: STON 2, 2015. ISBN 978-83-7273-842-4.
 • Władysław Sikora. Opava: Literature & Scinces, 2015. 151 s. ISBN 978-80-904126-9-9.
 • Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2013. 76 s. ISBN 978-80-7248-802-5.
 • Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. Opava: Literature & Sciences, 2010. 282 s. ISBN 978–80–904126–1–3.
 • Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. Opava: Literature & Sciences, 2009. 163 s. ISBN 978–80–904126-0-6.
 • Życie literackie na Zaolziu 1920–1989. Kielce: Oficyna wydawnicza „STON2“, 2008. 178 s. ISBN 978–83–7273–265–1.
 • Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978–80–7248–443–0.
 • Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava: Slezská univerzita, 2006. 353 s. ISBN 80–7248–348–X.
 • Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004. 199 s. ISBN 80–7248–238–6.

 

novější studie a články:
 • Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska: Most nebo bariéra vzájemného porozumění? In Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.). Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918–1938. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 244–258. ISBN 978-80-7051-267-8
 • Edycje samizdatu na północnych Morawach i konsekwencje rozpowszechniania drugiego obiegu. In Od „Zapisu“ do… zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. Red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, E. Tyszkowska-Kasprzak. Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2018, s. 325–338. ISBN 978-83-7893-243-7
 • K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě. Litikon. Časopis pre výskum literatúry, 2018, roč. 3, č. 2, s. 216–221. ISSN 2453-8507
 • Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. Studia slavica XXI/1. Ostrava – Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, s. 41–48.
 • Joseph von Eichendorff v Sedlnicích a v hudbě. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B, 2017, č. 1–2 (66), s. 15–25. ISSN 1211-3131
 • K literatuře na Těšínsku od osvícenství do první světové války. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B, 2015, č. 3 (64), s. 233–256. ISSN 1211-3131
 • K problematice bilingvismu polských spisovatelů z českého Těšínska. In Slavjane i Centraľnaja Evropa. Jazyki, istorija, kuľtura. E. N. Kovtun, S. S. Skorvid et al. (eds.). Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2015, s. 298–320. ISBN 978-5-89180-106-6.
 • K literatuře na Těšínsku od osvícenství do první světové války. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B 64, 2015, č. 3, s. 233–256. ISSN 1211-3131.
 • Stereotypy, legendy a mýty o české literatuře v Polsku. Kwartalnik Opolski, 2014, roč. 60, č. 2–3, s. 23–42. ISSN 0023-592X.
 • „Kopce jsou lysé, sníh hoří.“ Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka. Religious and Sacred Poetry. An International Quaterly of Religion, Culture and Education, 2014, č. 4 (8), s. 93–112. ISSN 2299-9922
 • K pojetí estetické hodnoty v díle Jana Mukařovského a jeho následovníků (se zvláštním zřetelem k problematice mezitextovosti). In: Libor Martinek a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność. Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 23–30. ISBN 978-80-7510-173-0.

Projekty

 • 4x ČERNÉ NA BÍLÉM v literatuře a obrazech – 4 x CZARNO NA BIAŁYM w literaturze i obrazach. Ratiboř – Opava. Euroregion Silesia POWT RCz-RP, 2012/2013, PL.3.22/3.3.04/12.03293.  (spoluřešitel)
 • Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Nr 1 1H 12 02 5081. Projekt financován z Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki v rámci Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Řešitel: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski, Polska) (spoluřešitel)
 • Joseph von Eichendorff a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí; Projekt SU a Česko-polského fóra MZV ČR ve spolupráci se zahraničním partnerem, jímž byl Uniwersytet Warszawski we Warszawie (Polsko). (92783/2018-OVD.)
 • Hledání kořenů, Literatura Krnovska II. (Kulturní projekt města Krnova, 2010)
 • IGS 22/2012 Od dialektů k literárním jazykům v Evropě (2012)
 • IGS 15/2015 Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus. Historie a současnost (2015)

 

Kompletní bibliografie