Oddělení literatury

Home » Lidé » Libor Martinek

Libor Martinek

Kvalifikace

Mgr. Palackého univerzita (1989), PhDr. Masarykova univerzita (2005), Ph.D. Masarykova univerzita (2000), doc. Masarykova univerzita (2010)

 

Odborné zaměření

dějiny české literatury, srovnávací literární věda, translatologie

 

Publikace

monografie:
 • Óndra Łysohorsky. Monografie. Wrocław: ATUT, 2016. 232 s. ISBN 978-83-7977-221-6.
 • Henryk Jasicek. Opava: Literature & Sciences, 2016. ISBN 978-80-904126-6-8.
 • Identita v literatuře Těšínska. Kielce: STON 2, 2015. ISBN 978-83-7273-842-4.
 • Władysław Sikora. Opava: Literature & Scinces, 2015. 151 s. ISBN 978-80-904126-9-9.
 • Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2013. 76 s. ISBN 978-80-7248-802-5.
 • Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. Opava: Literature & Sciences, 2010. 282 s. ISBN 978–80–904126–1–3.
 • Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. Opava: Literature & Sciences, 2009. 163 s. ISBN 978–80–904126-0-6.
 • Życie literackie na Zaolziu 1920–1989. Kielce: Oficyna wydawnicza „STON2“, 2008. 178 s. ISBN 978–83–7273–265–1.
 • Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978–80–7248–443–0.
 • Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava: Slezská univerzita, 2006. 353 s. ISBN 80–7248–348–X.
 • Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004. 199 s. ISBN 80–7248–238–6.

 

novější studie:
 • K problematice bilingvismu polských spisovatelů z českého Těšínska. In Slavjane i Centraľnaja Evropa. Jazyki, istorija, kuľtura. E. N. Kovtun, S. S. Skorvid et al. (eds.). Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2015, s. 298–320. ISBN 978-5-89180-106-6.
 • K literatuře na Těšínsku od osvícenství do první světové války. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B 64, 2015, č. 3, s. 233–256. ISSN 1211-3131.
 • Stereotypy, legendy a mýty o české literatuře v Polsku. Kwartalnik Opolski, 2014, roč. 60, č. 2–3, s. 23–42. ISSN 0023-592X.
 • „Kopce jsou lysé, sníh hoří.“ Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka. Religious and Sacred Poetry. An International Quaterly of Religion, Culture and Education, 2014, č. 4 (8), s. 93–112. ISSN 2299-9922
 • K pojetí estetické hodnoty v díle Jana Mukařovského a jeho následovníků (se zvláštním zřetelem k problematice mezitextovosti). In: Libor Martinek a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność. Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 23–30. ISBN 978-80-7510-173-0.
 • Jeden, nebo dva autoři z Těšínska? Jan Karel Skop a Jiří Karel Skop (Tluk). Slavia, 2014, roč. 83, č. 1, s. 25–41. ISSN 0037-6736.
 • Adolf Dostal – básník nesplněných nadějí. Studia slavica, 2014, roč. 18, č. 2, s. 97–105. ISSN 1803-5663.
 • Zbigniew Chojnowski – básník Mazurska a Olštýnska. XLinguae. A Trimestral European Scientific Language Review, 2014, č. 3, s. 81–91. ISSN 1337–8384.
 • Regionalismus a regionální literatura z hlediska literárně-komunikačního aspektu. Věstník Matice moravské , 2013, roč. 65, supl. 1, s. 7–14. ISBN 9788072750948.
 • Óndra Łysohorsky – regionální autor, nebo lašsko-evropský básník? In MARTINEK, L. et al. Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów do języków literackich w Europie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 86–99. ISBN 978-80-7248-796-7.
 • Spisovatel česko-polsko-slovenského pomezí Jindřich Zogata. XLinguae. A Trimestral European Scientific Language Review, 2012, č. 1, s. 36–42. ISSN 1337-8384.