Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Libor Martinek

Libor Martinek

Kvalifikace

Mgr. Palackého univerzita (1989), PhDr. Masarykova univerzita (2005), Ph.D. Masarykova univerzita (2000), doc. Masarykova univerzita (2010)

 

Odborné zaměření

dějiny české literatury, srovnávací literární věda, translatologie

 

Publikace

monografie:
 • Gustaw Morcinek. Monografie. Wrocław: ATUT, 2023. 361 s.
 • Paweł Kubisz. Monografie. Wrocław: ATUT, 2020. 457 s. ISBN 978-83-7977-507-1
 • Wilhelm Przeczek. Monografie. Wrocław: ATUT, 2018. 424 s. ISBN 978-83-7977-360-2
 • Óndra Łysohorsky. Monografie. Wrocław: ATUT, 2016. 232 s. ISBN 978-83-7977-221-6.
 • Henryk Jasicek. Opava: Literature & Sciences, 2016. ISBN 978-80-904126-6-8.
 • Identita v literatuře Těšínska. Kielce: STON 2, 2015. ISBN 978-83-7273-842-4.
 • Władysław Sikora. Opava: Literature & Scinces, 2015. 151 s. ISBN 978-80-904126-9-9.
 • Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2013. 76 s. ISBN 978-80-7248-802-5.
 • Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. Opava: Literature & Sciences, 2010. 282 s. ISBN 978–80–904126–1–3.
 • Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. Opava: Literature & Sciences, 2009. 163 s. ISBN 978–80–904126-0-6.
 • Życie literackie na Zaolziu 1920–1989. Kielce: Oficyna wydawnicza „STON2“, 2008. 178 s. ISBN 978–83–7273–265–1.
 • Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978–80–7248–443–0.
 • Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava: Slezská univerzita, 2006. 353 s. ISBN 80–7248–348–X.
 • Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004. 199 s. ISBN 80–7248–238–6.

 

novější studie a články:
 • Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka v undergroundu a tzv. křesťanském folku. In: L. Martinek a kol.  Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej – Underground a druhá kultúra v strednej Európe. Opava: Slezská univerzita, 2023, s. 77–84.
 • Nové perspektivy výzkumu života a díla Gustawa Morcinka. Slavica Litteraria, 2022, roč. 25, č. 2, s. 111–129.
 • Gustaw Morcinek a Vojtěch Martínek. Studia Slavica, 2022, roč. 26, č. 2, s. 39–50.
 • Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře. In: Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. Opava: Slezská univerzita, 2021, s. 65–72.
 • Korespondence Gustawa Morcinka s Pawłem Kubiszem. Těšínsko, 2020, roč. 63, č. 2, s. 83–94. ISSN 0139-7605
 • Literatura a hudba v intermediální perspektivě. In: Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis 3961. Ewa Komisaruk, Izabela Malej (eds.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 137–152. ISSN 0137-1150
 • Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka. In: Michal Fránek et al. (eds.). Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám. Praha: ÚČL AV ČR, 2020, s. 136–143. ISBN 978-80-88069-98-0
 • Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Část III. Srpen 1989 – únor 1991. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. 2019, roč. 68, č. 2, s. 183–190.
 • Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia. In: Muzyka i muzyczność w literaturze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2019, č. 1 (sv. 52), s. 325–344. ISSN 1505-9057
 • Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část II. Leden 1988 – červenec 1989. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. 2019, roč. 68, č. 1, s. 72–83.

Projekty

 • Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej. Projekt v rámci Česko-polského fóra MZV ve spolupráci s Univerzitou adama Mickiewicze v Poznani, 2022.
 • České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. Projekt SU a Česko-polského fóra MZV ČR ve spolupráci se zahraničním partnerem, jímž bylo Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, Sarbiewo (Polsko). (108900/2020-OVD.) Libor Martinek (řešitel 2020).
 • Joseph von Eichendorff a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí. Projekt SU a Česko-polského fóra MZV ČR ve spolupráci se zahraničním partnerem, jímž byl Uniwersytet Warszawski we Warszawie (Polsko). (92783/2018-OVD.)
 • IGS 15/2015 Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus. Historie a současnost (2015)
 • Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Nr 1 1H 12 02 5081. Projekt financován z Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki v rámci Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Řešitel: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski, Polska) (spoluřešitel)
 • 4x ČERNÉ NA BÍLÉM v literatuře a obrazech – 4 x CZARNO NA BIAŁYM w literaturze i obrazach. Ratiboř – Opava. Euroregion Silesia POWT RCz-RP, 2012/2013, PL.3.22/3.3.04/12.03293. (spoluřešitel)
 • IGS 22/2012 Od dialektů k literárním jazykům v Evropě (2012)
 • Hledání kořenů, Literatura Krnovska II. (Kulturní projekt města Krnova, 2010)

 

Kompletní bibliografie