Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Oskar Mainx

Oskar Mainx

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2000), Ph.D. Ostravská univerzita (2007)

 

Odborné zaměření

česká literatura 20. století, literární underground, literární kritika

 

Publikace

monografie:
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: SU, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7510-185-3 (25 %)
 • TICHÝ, Martin a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-933-6. (10 %)
 • MAINX, O. Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Ostrava: Protimluv, 2007. ISBN 978-80-254-0248-1
 • DOKOUPIL, L. a kol. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 1. (A–M) a 2. (A–Ž). Ostrava: Ústav pro regionální studia, 2005. ISBN 80-7368-024-6 (autorství 26 hesel, spoluautorství 5 hesel)

 

novější studie a články:
 • Zmrtvýchvstání v antickém háji. In KUŽEL, P. et. al. Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018, s. 409–424. ISBN 978-80-7007-525-8.
 • Bondyho poslední básnická cesta (kritika Bondy: Básnické spisy III). In Protimluv, 2018, roč. XVII, č. 3, s. 30-31. ISSN 1802-0321.
 • Světy Shaun Tana, in Duha 31, 2017, č. 2, s. 8–9. ISSN 0862-1985 (print).
 • Díry po oknech (o poezii Petra Špangera), in: Texty, č. 70, roč. 20, podzim 2016, s. 42–44. ISSN 1804-977X.
 • Kritika Arnošta Procházky jako absolutizace individua a formy. In TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 111-132. ISBN 978-80-7510-221-8.
 • Nemůžu dokončit ten verš, zpívám. In MĚSÍC, J. Píseň zamilovaného misogyna. Ostrava: Protimluv, 2014, s. 67. ISBN 978-80-87485-14-9 (doslov)
 • Intertekstualność w twórczości nieoficjalnej lat 50. Tekstualia, 2011, roč. 27, č. 4, s. 139−154. ISSN 1734-6029
 • Portrévázlat Egon Bondyról. Jelenkor, 2010, roč. 53, č. 9, s. 976−979. ISSN 0447-6425.
 • Mezi anonymitou a důvěrou. In SKÝPALA, M. Ruční práce. Protimluv, Ostrava 2008, s. 63–65. ISBN 978-80-904049-1-5 (doslov)
 • Obavy ze zplanění existence. Lidové noviny, 14. 4. 2007, roč. 20, č. 88 s. III. ISSN 0862-5921