Oddělení literatury

Home » Lidé » Oskar Mainx

Oskar Mainx

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2000), Ph.D. Ostravská univerzita (2007)

 

Odborné zaměření

česká literatura 20. století, literární underground, literární kritika

 

Publikace

monografie:
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: SU, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7510-185-3 (25 %)
 • TICHÝ, Martin a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-933-6. (10 %)
 • MAINX, O. Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Ostrava: Protimluv, 2007. ISBN 978-80-254-0248-1
 • DOKOUPIL, L. a kol. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 1. (A–M) a 2. (A–Ž). Ostrava: Ústav pro regionální studia, 2005. ISBN 80-7368-024-6 (autorství 26 hesel, spoluautorství 5 hesel)

 

novější studie:

 • Kritika Arnošta Procházky jako absolutizace individua a formy. In TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 111-132. ISBN 978-80-7510-221-8.
 • Nemůžu dokončit ten verš, zpívám. In MĚSÍC, J. Píseň zamilovaného misogyna. Ostrava: Protimluv, 2014, s. 67. ISBN 978-80-87485-14-9 (doslov)
 • Intertekstualność w twórczości nieoficjalnej lat 50. Tekstualia, 2011, roč. 27, č. 4, s. 139−154. ISSN 1734-6029
 • Portrévázlat Egon Bondyról. Jelenkor, 2010, roč. 53, č. 9, s. 976−979. ISSN 0447-6425.
 • Mezi anonymitou a důvěrou. In SKÝPALA, M. Ruční práce. Protimluv, Ostrava 2008, s. 63–65. ISBN 978-80-904049-1-5 (doslov)
 • Obavy ze zplanění existence. Lidové noviny, 14. 4. 2007, roč. 20, č. 88 s. III. ISSN 0862-5921
 • Umělec – úběžník svého díla (o Bondyho poemě Pražský život). Tvar, 2007, roč. 18, č. 14, s. 6–7. ISSN 0862-657 X
 • Mytologie a zasvěcení v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho. In MÁLKOVÁ, I., MALURA, J. (eds.) Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006, s. 132–145. ISBN 80-7220-274-X
 • Těžký úděl klasika aneb Bondyho Hora. Host, 2006, č. 1, s. 41–43. ISSN 1211-9938
 • Poznámky k intertextualitě v poémách Egona Bondyho z 50. let. In Język i literatura czeska w interakcji / Český jazyk a literatura v interakci. Sborník z mezinárodní konference konané 29.-30. září 2005 v Ratiboři. Ratiboř: PWSZ 2006, s. 283–293. ISBN 83-920312-7-X