Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Jan Heczko

Jan Heczko

Kvalifikace

Bc. Slezská univerzita (2000), Mgr. Slezská univerzita (2002), Ph.D. Ostravská univerzita (2010)

 

Odborné zaměření

teorie literatury, literatura a filozofie, literatura a náboženství

 

Publikace

monografie:
 • HECZKO, Jan. Zkušenost nemožného: literatura ve filosofii Jacquesa Derridy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-798-1.

 .

novější studie a články:
 • SICHÁLEK, J., HECZKO, J., RACSKOVÁ, L., LÍBAL, M. Oráč z Čech – výzva školnímu literárnímu kánonu. Český jazyk a literatura 73, 2022/23, č. 5, s. 232–238. ISSN 0009-0786.
 • Život jako příběh – je k žití? Giorgio Agamben a skrytá teologie narativity. In Horsáková, M. (ed.) Média – Dějiny – Společnost : Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021, s. 12–19. ISBN 978-80-7510-493-9.
 • „Ne-jsoucí, ne-dané, ale velmi skutečné, protože oslovující.“ Ontologie uměleckého díla v úvahách Ladislava Hejdánka. In Tichý, M. – Sichálek, J. (eds.) Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: SU, 2018, s. 31–37. ISBN 978-80-7510-314-7
 • Divadlo, drama, literatura. In Martinek, L. (ed.) Divadlo v české a polské literatuře. Opava: SU, 2015, s. 13–17. ISBN 978-80-7248-668-7
 • Abraham, tajemství, literatura: Derridovo pojetí abrahamitského původu literatury. In Vrabec, M. aj. Filosofické reflexe umění. Praha: Togga, 2010, s. 343-369. ISBN 978-80-87258-42-2.
 • Násilnost rozumění a interpretace. In Urbanec, J. (ed.) Moje oči musely vidět: téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita  v Opavě, 2009, s. 230–235. ISBN 978-80-7248-564-2.
 • Nebudete-li jako pacholátka: pokus o interpretaci a domýšlení Mt 18, 1–5. In Tichý, M. (ed.) Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 5–10. ISBN 978-80-7248-506-2.
 • Jemnost a tíže bukového dřeva: Trávníčkovy memoáry Skryté letokruhy. In Chrobák, J. (ed.) Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007, s. 28–29. ISBN 80-903010-9-6.
 • Desatero a majestát zákona. Lidové noviny, roč. 21, 20. 12. 2008, č. 298, s. 21. ISSN 0862-5921.

 

Projekty

 • IGS/19/2012 Pojetí literatury ve filozofii Jasquesa Derridy (2012)
 • ISIP P04/2014  Inovace výuky literární teorie v kombinovaném studiu (2014)