Oddělení literatury

Home » Lidé » Jan Heczko

Jan Heczko

Kvalifikace

Bc. Slezská univerzita (2000), Mgr. Slezská univerzita (2002), Ph.D. Ostravská univerzita (2010)

 

Odborné zaměření

teorie literatury, literatura a filozofie, literatura a náboženství

 

Publikace

monografie:
  • HECZKO, Jan. Zkušenost nemožného: literatura ve filosofii Jacquesa Derridy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-798-1.

 .

významnější studie:
  • Abraham, tajemství, literatura: Derridovo pojetí abrahamitského původu literatury. In VRABEC, M. aj. Filosofické reflexe umění. Praha: Togga, 2010, s. 343-369. ISBN 978-80-87258-42-2.
  • Násilnost rozumění a interpretace. In URBANEC, J. (ed.) Moje oči musely vidět: téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita  v Opavě, 2009, s. 230–235. ISBN 978-80-7248-564-2.
  • Nebudete-li jako pacholátka: pokus o interpretaci a domýšlení Mt 18, 1–5. In TICHÝ, M. (ed.) Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 5–10. ISBN 978-80-7248-506-2.
  • Jemnost a tíže bukového dřeva: Trávníčkovy memoáry Skryté letokruhy. In CHROBÁK, J. (ed.) Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007, s. 28–29. ISBN 80-903010-9-6.
  • Desatero a majestát zákona. Lidové noviny, roč. 21, 20. 12. 2008, č. 298, s. 21. ISSN 0862-5921.
  • Humor jako předpoklad a součást interpretace? (Trs poznámek spíše obecných). In GILK, E. (ed.) Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Boskovice: Albert, 2004, s. 41–45. ISBN 80-7326-025-5.