Oddělení literatury

Home » Lidé » Martin Tichý

Martin Tichý

Kvalifikace

Mgr. Slezská univerzita (1999), Ph.D. Masarykova univerzita (2008)

 

Odborné zaměření

dějiny literární kritiky, moderní česká literatura

 

Publikace

monografie:
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 2. Opava: SU, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7510-185-3 (40 %)
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: SU, 2013. 590 s. ISBN 978-80-7248-933-6 (50 %)
 • TICHÝ, M. Kritické dílo čapkovské generace. Opava: SU, 2009. 218 s. ISBN 978-80-7248-561-1

 .

novější studie:
 •  Předválečná epizoda Otakara Theera. Reflexe tvorby a strategie. Česká literatura 65, 2017, č. 3, s. 418-428. ISSN 0009-0468
 • Historická perspektiva v literární kritice — k proměně kritického psaní Arna Nováka v desátých letech. Slovo & smysl 14, 2017, č. 27, s. 32-38. ISSN 2336-6680
 • „Jsme dnes v době přechodu“ (Kritik Arne Novák v desátých letech). In TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 9-70. ISBN 978-80-7510-221-8
 • Prostoduchá kritika? Několik poznámek ke kritické praxi Františka Sekaniny v desátých letech. In TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 157-171. ISBN 978-80-7510-221-8
 • Smějova slezská trilogie: strategie přepisu. Časopis Slezského zemského muzea – série B – vědy historické 65, 2016, č. 1, s. 49-58. ISSN 1211-3131
 • Řeč almamachů a diskurs kritiky. In GILK, E. (ed.) Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha: Akropolis, 2016, s. 46-59. ISBN 978-80-7470-083-5
 • Všední skutečnost v poezii a kritika v roce 1918. In BALOWSKI, M. et al. Doświadczanie codzienności w jazyku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015, s. 117-130. ISBN 978-83-63090-60-9
 • Odkud vane vítr? Romány z 30. let o hlučínské iredentě. In MAINX, O. et al. Literatura jako výzva a apel. Opava: SU, 2014, s. 228-241.
 • Almanach na rok 1914 po sto letech. Český jazyk a literatura 64, 2013/2014, č. 5, s. 225-231. ISSN 0009-0786
 • Stanislav Kostka Neumann na počátku 10. let: mezi generacemi, mezi civilizací a přírodou. In BALOWSKI, M. et al. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012, s. 74-83. ISBN 978-83-63090-21-1

 

 

 

 

 


Leave a comment