Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Martin Tichý

Martin Tichý

Kvalifikace

Mgr. Slezská univerzita (1999), Ph.D. Masarykova univerzita (2008)

 

Odborné zaměření

dějiny literární kritiky, moderní česká literatura

 

Publikace

monografie:
 • TICHÝ, M., TOUŠ, R. (eds.) Fran Směja: Na co jsem nezapomněl. Opava: SU, 2019. ISBN 978-80-7510-382-6. [kritická edice s monografickou studií] (50 %)
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 2. Opava: SU, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7510-185-3. (40 %)
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: SU, 2013. 590 s. ISBN 978-80-7248-933-6. (50 %)
 • TICHÝ, M. Kritické dílo čapkovské generace. Opava: SU, 2009. 218 s. ISBN 978-80-7248-561-1.

 .

novější studie a články:
 • Rozdělení Těšínska (1920) v české poezii. Těšínsko 64, 2021, č. 1, s. 33-40. ISSN 0139-7605.
 • Mizení básníka. Recepční historie Otakara Theera. Bohemica litteraria 24, 2021, č. 1, s. 48-69. ISSN 1213-2144.
 • Hodnoty srdce. K proměně kritiky za první světové války. In KUBÍČEK, T., PAPOUŠEK, V. a SKALICKÝ, D. (eds.) Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 136149. ISBN 978-80-7470-294-5.
 • Literární impresionismus: dobová perspektiva. In GILK, E. (ed.) Impresionismus v české kultuře (1880–1920). Olomouc: FF UP, 2020, s. 63–79. ISBN 978-80-88278-45-0.
 • Vlastenecká poezie a kritika na přelomu (1918–1919). In HRABAL, J. (ed.) Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. Olomouc: FF UP, 2019, s. 27–39. ISBN 978-80-88278-34-4.
 • Zrození čítankové básně. Český jazyk a literatura 69, 2018/19, č. 3, s. 123–126. ISSN 0009-0786.
 • „Těžko lze utříďovat“. Marie Pujmanová a Arne Novák jako novinoví referenti na počátku 20. let. In KUBÍČEK, T. – WIENDL, J. (eds.) Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918–1938. Brno: MZK, 2018, s. 178–191. ISBN 978-80-7051-267-8.
 • Literární historie jako polemika. Česká verze Nového evropského umění a básnictví. In TICHÝ, M. – SICHÁLEK, J. (eds.) Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: SU, 2018, s. 114–126. ISBN 978-80-7510-314-7.
 • Předválečná epizoda Otakara Theera. Reflexe tvorby a strategie. Česká literatura 65, 2017, č. 3, s. 418–428. ISSN 0009-0468.
 • Historická perspektiva v literární kritice — k proměně kritického psaní Arna Nováka v desátých letech. Slovo & smysl 14, 2017, č. 27, s. 32–38. ISSN 2336-6680.

Projekty

 • IGS/31/2009 Kritické dílo čapkovské generace (2009)
 • SGS/20/2012 Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury (2012-2013)
 • SGS/9/2015 Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury II (2015-2016)
 • ISIP (2016) Posílení propedeutických prvků ve výuce 1. ročníku bohemistických oborů (2016)
 • ISIP (2018) Posílení distančních výukových materiálů ve studiu českého jazyka a literatury (2018)
 • SGS/5/2018 Literární paměť regionu (2018-2019)

 

 

 

 


Leave a comment