Český jazyk a literatura

Home » Pro studenty » Texty do seminářů

Texty do seminářů

Zpřístupněné kopie výňatků z odborných a literárních textů slouží pouze pro studijní účely. Soubory jsou zaheslované. Heslo vám sdělí příslušný vyučující předmětu.

Úvod do studia literatury

Starší česká literatura

Prvotní čtení básnických textů

Prvotní čtení ze současné prózy