Český jazyk a literatura

Home » Pro studenty » Texty do seminářů » Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury

Co je to literatura?

Culler | Eagleton | Wellek | Hrabák

Povaha a úkoly literární historie

Vodička | Jauss |Hrabák&Štěpánek| Dějiny nové moderny

Co je to literární kritika?

Černý | Šalda | Karásek | Fischer | Hájek