Český jazyk a literatura

Home » Publikace » Sborníky z konferencí Bezručovy Opavy (1991-2009)

Sborníky z konferencí Bezručovy Opavy (1991-2009)

Slezská univerzita se stala spolupořadatelem literárněvědných konferencí pořádaných v rámci kulturního festivalu Bazručova Opava ihned po svém založení. Konference byly pořádány ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče Slezského zemského muzea a Ústavem pro českou literaturu AVČR. Po přerušení v roce 2001 pořádalo pak konference opavské bohemistické pracoviště ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Poslední z konferencí proběhla v roce 2009.

.

bo09CHROBÁK, J. (ed.) Obraz české a slovenské literatury v literární kritice. Opava: Slezská univerzita, 2010.

(Sborník příspěvků z konference 52. Bezručovy Opavy, pořádané 2009)


bo08URBANEC, J. (ed.) Moje oči musely vidět… Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2009.

(Sborník příspěvků z konference 51. Bezručovy Opavy, pořádané 2008)


bo07CHROBÁK, J. (ed.) Svět v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2010. (CD-ROM)

(Sborník příspěvků z konference 50. Bezručovy Opavy, pořádané 2007)

Celý sborník ke stažení ve formátu pdf zde.


obalka_B5.aiTICHÝ, M. (ed.) Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2008.

(Sborník příspěvků z konference 49. Bezručovy Opavy, pořádané 2006)


bo05CHROBÁK, J. (ed.) Divadlo v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2007.

(Sborník příspěvků z konference 48. Bezručovy Opavy, pořádané 2005)


bo04NEBESKÝ, J. K. K., PAVERA, L. (eds.) Žena v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2006.

(Sborník příspěvků z konference 47. Bezručovy Opavy, pořádané 2004)


bo03PAVERA, L. (ed.) Homo ludens v literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2006.

(Sborník příspěvků z konference 46. Bezručovy Opavy, pořádané 2003)


bo02PAVERA, L. (ed.) Postmodernismus v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2003.

(Sborník příspěvků z konference 45. Bezručovy Opavy, pořádané 2002)


bo00JAREŠ, M. (ed.) Deset let poté… (Česká a slovenská literatura po roce 1989.) Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, Slezské zemské muzeum, 2000.

(Sborník příspěvků z konference 43. Bezručovy Opavy, pořádané 2000)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


bo99FORMÁNKOVÁ, E. (ed.) Návraty k velkým. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, Slezské zemské muzeum, 2000.

(Sborník příspěvků z konference 42. Bezručovy Opavy, pořádané 1999)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


bo98KŘIVÁNEK, V. (ed.) Autenticita a literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, 1999.

(Sborník příspěvků z konference 41. Bezručovy Opavy, pořádané 1998)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


bo97SVOBODA, R. (ed.) Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, 1998.

(Sborník příspěvků z konference 40. Bezručovy Opavy, pořádané 1997)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


bo96JANÁČEK, P. (ed.) Česká a slovenská literatura dnes. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, 1997.

(Sborník příspěvků z konference 39. Bezručovy Opavy, pořádané 1996)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


bo95WIENDL, J. (ed.) Normy normalizace. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, 1996.

(Sborník příspěvků z konference 38. Bezručovy Opavy, pořádané 1995)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


LVL2.pdfHODROVÁ, D. (ed.) Literatura v literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, 1995.

(Sborník příspěvků z konference 37. Bezručovy Opavy, pořádané 1994)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


CK.pdfSVOZIL, B. (ed.) Časopis Květen a jeho doba. Praha: Ústav pro českou literaturu; Opava: Slezská univerzita, 1994.

(Sborník příspěvků z konference 36. Bezručovy Opavy, pořádané 1993)

Celý sborník je ke stažení na stránkách ÚČL AVČR zde.


bo92PFEFFER, V. (ed.) Česká literatura 1948-1956. Opava: Slezské zemské muzeum; Slezská univerzita v Opavě, 1993.

(Sborník příspěvků z konference 35. Bezručovy Opavy, pořádané 1992)


bo91BARTŮŠKOVÁ, S. (ed.) K české literatuře 1945-1948. Brno: Guide, 1992.

(Sborník příspěvků z konference 34. Bezručovy Opavy, pořádané 1991)