Český jazyk a literatura

Home » Publikace » Sborníky z česko-polských konferencí (1995-2010)

Sborníky z česko-polských konferencí (1995-2010)

Tradice česko-polských literárněvědných konferencí v Opavě byla založena v roce 1995 ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Katovicích, pobočkou v Těšíně, (Uniwersytet śląski w Katowicach, filia Cieszyn) a později byla spolupořadatelem Opolská univerita (Uniwersytet Opolski). Poslední ročník konference se konal v roce 2010.

 

PoezieHECZKO, J., MARTINEK, L. (eds.) Česká a polská poezie po roce 1989. Poezja czeska i polska po 1989 roku. Opava: Slezská univerzita, 2015.

(Sborník příspěvků z konference pořádané 2004)

Elektronická publikace k dispozici zde.


divadloMARTINEK, L. (ed.) Divadlo v české a polské literatuře. Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita, 2015.

(Sborník příspěvků z konference pořádané 2005)

Elektronická publikace k dispozici zde.


 cp10MARTINEK, L. (ed.) Evropská dimenze české a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita, 2011.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2010)


obalka_B5_moreMARTINEK, L. (ed.) Moře v české a polské literatuře. Morze w literaturze czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita, 2009.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2007)


obalka_DŮMMARTINEK, L. (ed.) Dům v české a polské literatuře. Dom w literaturze czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita, 2009.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2006)


cp03HECZKO, J., MARTINEK, L. (eds.) Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Katowice: Sląsk; Opava: Slezská univerzita, 2006.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2003)


cp02MARTINEK, L., TICHÝ, M. (eds.) Česká a polská samizdatová literatura. Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Opava: Slezská univerzita, 2004.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2002)


cp01MARTINEK, L., TICHÝ, M. (eds.) Česká a polská emigrační literatura. Emigracyjna literatura czeska i polska. Opava: Slezská univerzita, 2002.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2001)


cp00MARTINEK, L. (ed.) Současné kontakty české a polské literatury. Współczesne kontakty czeskiej i polskiej literatury. Opava: Slezská univerzita, 2001.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 2000)


cp99PAVERA, L. (ed.) Romantismus v české a polské literatuře. Romantyzm w czeskiej i polskiej literaturze. Opava: Slezská univerzita, 2000.

(Sborník příspěvků z konference pořádané 1999)


cp98MARTINEK, L. (ed.) Literární věda na prahu 21. století. Nauka o literaturze u progu XXI stulecia. Opava: Slezská univerzita, 2000.

(Sborník příspěvků z konference pořádané 1998)


cp97PAVERA, L. (ed.) Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. Postać św. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce. Opava: Slezská univerzita, 1999.

(Sborník příspěvků z konference pořádané 1997)


cp96MARTINEK, L., WÓJCIK, A. (eds.) Pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku. Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji średniowiecznej i twórczości pieśniowej na Śląsku. Cieszyn: Uniwersytet śląski Filia Cieszyn; Slezská univerzita v Opavě, 1997.

(Sborník příspěvků z konfrence pořádané 1996)


cp95URBANEC, J., ROSNER, E. (eds.) Literatura v českém a polském Slezsku. Literatura na Śląsku czeskim i polskim. Cieszyn: Pro filia, 1996.

(Sborník příspěvků z konference pořádané 1995)