Oddělení literatury

Home » Publikace » Monografie

Monografie

OaPMartin TICHÝ, Daniela KRÁLOVÁ, Oskar MAINX, Jakub CHROBÁK. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: Slezská univerzita, 2016.


desleta2

 

Martin TICHÝ a kolektiv. Desátá léta v podobách kritiky 2. Opava: Slezská univerzita, 2015.


struktobLibor MARTINEK a kolektiv. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost. Opava: Slezská univerzita, 2015.


apellOskar MAINX a kolektiv. Literatura jako výzva a apel. Opava: Slezská univerzita, 2014.

 


Maprebal.inddrtin TICHÝ a kolektiv. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: Slezská univerzita, 2013.


fchcl

Libor MARTINEK. Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2013.


odlje

Libor MARTINEK a kolektiv. Od dialektů k literárním jazykům v Evropě. Opava: Slezská univerzita, 2012.


znJan HECZKO. Zkušenost nemožného. Jacques Derrida a literatura. Opava: Slezská univerzita, 2012.


rnLibor MARTINEK a kolektiv. Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století. Opava: Slezská univerzita, 2011.


o_kriticke_diloMartin TICHÝ. Kritické dílo čapkovské generace. Opava: Slezská univerzita, 2009.


ilctLibor MARTINEK. Identita v literatuře českého Těšínska. Opava: Slezská univerzita, 2009.


lscsnbJiří URBANEC. Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka. Opava: Slezská univerzita, 2009.


rrrlLibor MARTINEK. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007.


ppct20Libor MARTINEK. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava: Slezská univerzita, 2006.


plct45Libor MARTINEK. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004.


scnJiří URBANEC. Střídavý čas naděje. K české literatuře po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2002.


sptLibor PAVERA. Slovo, paměť, tradice. Opava: Slezská univerzita, 2001.


pcldsDrahomíra VLAŠÍNOVÁ. Pohledy na českou literaturu dvou století. Opava: Slezská univerzita, 2001.


osrLibor PAVERA. Od středověku k romantismu. Úvahy o starší literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2000.


Leave a comment